Friday, October 15, 2010

Bajet 2011: Kenyataan Akhbar Presiden MPMUTM
Bajet 2011 Meningkatkan Kebolehpasaran Mahasiswa

SKUDAI, 15 Oktober - Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menyambut baik pembentangan Bajet 2011 oleh YAB Perdana Menteri hari ini yang memperlihatkan keprihatinan pihak kerajaan untuk membangunkan graduan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan pasaran negara.

Presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa (MPMUTM) Muhammad Zaki Omar berkata, sebagai aset negara pada masa akan datang modal insan yang dilahirkan diharap dapat membantu menjayakan Model Baru Ekonomi yang berasaskan kekuatan ilmu dan penciptaan harta intelek melalui hasil penyelidikan.

Kejayaan melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi membolehkan mereka berdikari dan membolehkan mereka mencari pekerjaan di peringkat global tanpa bergantung kepada kerajaan.

Rancangan kerajaan untuk melahirkan graduan seperti ini boleh dicapai menerusi usaha meningkatkan bilangan pensyarah yang berkelulusan ijazah Doktor Falsafah kepada 75% di universiti penyelidikan dan sebanyak 60% di IPTA.


####

Oleh:

Muhammad Zaki Omar

Presiden,

Majlis Perwakilan Mahasiswa UTM

013-7011828

No comments:

Post a Comment