Thursday, June 10, 2010

Universiti Penyelidikan: Tahniah UTM!


Bagi pihak Majlis Perwakilan Mahasiswa, saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak pengurusan UTM, staf dan mahasiswa di atas usaha dan sokongan semua, UTM diiktiraf sebagai Universiti Penyelidikan.

Pengiktirafan ini merupakan satu perakuan bahawa UTM telah mencapai tahap kualiti pengajaran dan penyelidikan yang membanggakan serta mendapat kepercayaan penuh untuk mengangkasakan lagi pengajian tinggi di Malaysia.

Slogan keramat menjana minda kreatif dan inovatif berjaya melonjakkan motivasi seluruh warga UTM untuk berani berubah, bersatu menjayakan transformasi UTM untuk menyemarakkan lagi budaya ilmu dan budaya inovasi ke arah menghasilkan modal insan berkualiti tinggi berminda kelas pertama.

Semoga pengiktirafan ini dapat menginsafi diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT seterusnya memelihara amanah sebagai khalifah yang mentadbir dunia untuk kesejahteraan manusia.

1 comment: